Nuo idėjos iki įgyvendinimo. Kas jūsų laukia statant namą?

Nuo idėjos iki įgyvendinimo. Kas jūsų laukia statant namą?

Andrius Buska 7 min
Šiame straipsnyje sužinosite:

Kaip namo idėją paversti „kūnu“

Statybos projekto svarba bendram pastato įgyvendinimui

Klaidos kurių vertėtų vengti namo statyboje

Namo projekto parengimas, statybos leidimo gavimas ir pats statybos procesas yra pakankamai sudėtingas ir ilgas procesas, kurio galutinis rezultatas priklauso nuo to, kaip gerai pasiruošime ir atliksite visus šiuos veiksmus. Šių etapų bendras apjungimas, greičiausiai ir lems galutinio rezultato įgyvendinimo sklandumą bei sėkmę.

Visą naujo namo statybos procesą galima padalinti į tris pagrindinius etapus, kurių kiekvienas yra pakankamai svarbus: 

  1. Namo projektas 
  2. Statybos paruošimas 
  3. Statybos eiga 

Sąmoningai čia neminiu žemės sklypo – priimkime tai kaip esamą faktą, nebesigilindami į jo parinkimo aspektus. Vien numatomas namo plotas gali daug pasakyti apie tai kaip atrodys pats namas, todėl ko gero reiktu nuo to ir pradėti. Pavyzdžiui tradicinės architektūros ar namas su plokščiu stogu gali būti tinkamesnis tam tikrose gyvenamosiose vietovėse, o vasarnamis ar užmiesčio namas kitose, nors jų funkcionalumai panašūs.

Architektūra: sukurkite savo svajonių namą 

Blogiausias jausmas įsikeliant į naujuosius namus yra kuomet, galvoje vis “kirba” mintis, kad tas namas galėjo būti truputį kitoks…. Neturėtų būti taip, kad prie to namo reikia priprastiSuprantama, kad gyvenimas keičiasi ir poreikiai taip pat, bet vis dėl to, namas nuo pat pradžių turi tikti ir patikti. Tad norint išvengti tokio nusivylimo – būtina architekto pagalba nuo pat proceso pradžios. 

Pirmieji žingsniai jūsų naujų namų link, turėtų būti susikuriant pradinę architektūrinę viziją. Ją turėtumėte susidėlioti atsižvelgiant į kelis svarbiausius kriterijusšeimos poreikius, funkcionalumą ir sklypo vietą.

Kiekvienas architektas turi savo braižą ir tai atsispindi jo projektuoseTodėl rinkitės architektą ne tik pagal jo padarytus darbus, bet ir pagal tai ar jums priimtinas toks stilius. Namų susikūrimas yra asmeninis kiekvieno užsakovo reikalas, todėl nuo pat pradžių svarbus abipusis sutarimas, nes nuo to labai priklausys ir projekto realizacija. 

  • Namo architektūra – jo stilius ir medžiagiškumas turėtų atspindėti jo gyventojus, derėti statomoje teritorijoje atsižvelgiant į tos teritorijos planavimo dokumentus. 

namo projektas

  • Patalpų išdėstymas – praktiškas ir funkcionalus sukurtas pagal asmeninius poreikius. Svarbus yra bendro naudojimo, gyvenamųjų ir individualių erdvių bei pagalbinių patalpų tarpusavio suderinamumas. 

namo išdėstymas

  • Sklypas ir aplinka – neatsiejama projekto dalis. Namo vieta sklype, kiemo statiniai turi derėti visumoje ir “įsipaišyti” į kraštovaizdį. Todėl kaimynystėje esantys aplinkiniai pastatai irgi yra svarbūs. 

gerbūvio planas

Pasiruošimas – darykite viską, prieš pradėdami statybas      

Pradėjus statybas, kiekvienas pakeitimas ar “patobulinimas” jums kainuos kelis kartus brangiau nei rengiant projektą, o kai kurių dalykų gal net ir nebus įmanoma ir pakeisti. Todėl tikrai verta skirti pakankamai dėmesio namo projektui ir jo detalesniems sprendiniams rengiant projektą, bet dar nepradėjus realizacijos. 

Namo projektas 

Jei sugalvojote statyti savo svajonių namą, susikūrėte jo viziją ir pradedate tuo gyventi, reiškia laikas judėti pirmyn. Todėl būtina sumanytą viziją perkelti į statybos projektą, t.y. parengti techninę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Šiuo tikslu rengiamas statinio projektas. 

namo vizualizacija
Namo projektas

 

Nuo pat pradžių reikia suprasti, kad nuosavo namo statyba yra laipsniškas procesas, nuosekliai žingsnis po žingsnio iki galutinio etapoNuo pat pradinių idėjų ir pagrindinės koncepcijos iki techninių realizavimo sprendimų iki paskutinės detalės. Kiekvienas žingsnis yra svarbus. Kiekviena detalė yra bendro pastato dalis ir dažnai nuo jų priklausys, koks geras bus jūsų išsvajotas namas ir kaip jausitės jame.

Statybos leidimas 

Tai dokumentas leidžiantis pradėti statybos darbus. Jo gavimo terminas gali labai skirtis priklausomai nuo teritorijos, kurioje statysite. Visais atvejais norėdami gauti statybos leidimą, jums reikia ne tik nustatytos apimties statinio projektinės dokumentacijos, bet ir tikrinančių atsakingų institucijų pritarimų ar suderinimų. Tai paprastai užtrunka šiek tiek laiko. Leidimui išduoti statyti naują neypatingą statinį numatytas 30 darbo dienų terminas, nuo dokumentacijos pateikimo dienos. Tačiau esant neaiškumams ar pataisymams – leidimo gavimas gali užtrukti ir ilgiau – iki kelių mėnesių. 

Statybos dokumentacija 

Projektas – tai statinio statybos dokumentų rinkinys apimantis visas statybą susijusius elementus bei sprendinius, kuriuos įgyvendinus bus pasiektas numatytas tikslas, t.y. pastatytas namas. Projekte pateikiami statinio brėžiniai, konstrukciniai sprendiniai, medžiagų parinkimasŠioje dokumentacijoje tiksliai nurodoma, kaip namas turi būti statomas ir iš kokių konkrečių medžiagų ir pan. Statinio projekto sprendiniai yra pagrindas statybos darbų ir medžiagų poreikiapskaičiavimams, todėl ir statybos kaina yra tiesiogiai susieta su pačiu projektu. Todėl svarbu, kad jis būtų parengtas kuo detalesnis ir tikslesnis. 

Paimkite, pavyzdžiui, duris. Projekto medžiagų žiniaraštyje yra nurodyti taip: „Vidaus kambarių durys, 900/2100 mm dydžio“. 

Tačiau norint užsisakyti duris iš tiekėjo, turite nurodyti kur kas daugiau informacijos  iš kokios medžiagos pagamintos durys (medžio masyvo ar faneruotos)paviršiaus apdorojimą bei spalvą (lakuotos ar dažytos), detales (su stiklu ar be jo),  rankenas, vyrius ir pan. Visi šie elementai turi įtakos durų išvaizdai ir jų kainai. Jei jų nenurodysite iš anksto, tai kaina nebus tiksli bei nežinosite visų interjero sprendinių. 

Statybos kaina 

Remiantis statinio projekto dokumentacija, galima apskaičiuoti numatomą namo statybos kainą. Be abejonės tiksliai įvertinti galutinę visos statybos kainą turbūt būna sunku, nes bet kokie pakeitimai ar patobulinimai statybos eigoje keičia ir sąmatą. Tačiau aiškus finansinių lėšų poreikio nusistatymas leidžia planuoti statybos intensyvumą bei statybų metu stebėti, ar viskas vykdoma kaip suplanuota. 

Statybos rangovas 

Namo statyba trunka nemažai laiko ir reikalauja ženklių investicijųo tai susiję su tam tikra rizika, todėl iš pat pradžių svarbu pasirinkti tinkamą ir patikimą statybų bendrovę, kuriai ir patikėsite savo namų statybos reikalus. Tarp rangovo ir užsakovo užmegzti santykiai turėtų būti grindžiami konstruktyviu bendravimuabipusiu pasitikėjimu bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymuVisais atvejai turi būti sudaroma rašytinė statybos darbų sutartis, kurioje aprašyta kuo siekiama, nustatytos šalių pareigos (pavyzdžiui, avansų už užsakytas medžiagas mokėjimą, apmokėjimus tik už faktiškai įvykdytus darbus) bei kita: sutarties nutraukimas jei šalys nevykdo savo įsipareigojimų, sankcijos, keitimų statybos galimybes, trūkumų ir neužbaigtų darbų pašalinimą ir t.t. Patikimo rangovo pasirinkimas, detalūs statinio projekto sprendiniai bei susitarimų surašymas leidžia išvengti nereikalingų diskusijų bei konfliktų statybos eigoje ir garantuoja sėkmingą projekto įgyvendinimą. 

Statybos eiga

Kontrolė 

Statybos proceso metu svarbu stebėti ir reguliariai tikrinti atliekamus darbus bei naudojamas medžiagas. Viskas turi būti vykdoma pagal statinio statybos dokumentus ir pasirašytą sutartį, kurioje nustatyti kokybiniai parametrai bei darbų atlikimo grafikas. Dažnai pats užsakovas neturi reikiamų statybos žinių, todėl turi būti samdomas atestuotas patikimas nepriklausomas statybos techninis prižiūrėtojas kontroliuojantis darbų vykdymą bei atstovaujantis statytojo interesams. 

Pakeitimai 

Kiekvienos statybos metu yra įvairių, mažesnių ar didesnių pakeitimų, todėl būtina kuo detaliau aprašyti šalių atsakomybes prieš sudarant sutartį. Svarbu sutartimi numatyti, kokie pakeitimai traktuojami esminiaiskaip jie įforminami dokumentacijoje ir kokios abiejų šalių teises daryti pakeitimus bei apie juos informuoti. Pakeitimai ir jų įtaka projektiniams sprendimams gali labai skirtis. Galbūt norėsite pakeisti langų gamintoją arba grindims įrengti samdysite įmonę, todėl reiktų sutartyje numatyti įvairius galimus pokyčius bei informavimo apie juos tvarką. Tokiu būdu išvengsite nesusipratimų. 

Atsiskaitymas už darbus ir medžiagas 

Įprastataikomas atsiskaitymo už faktiškai atliktus statybos darbus būdas. Tačiau gali būti, kad rangovas ar statybos įmonė – prašys reguliariait.ykas mėnesį apmokėti už faktiškai atliktus darbus pagal pateiktas sąskaitasBūtina patikrinti ir įsitikinti, kad darbai atlikti tinkamai ir pagal projektą, panaudotos numatytos medžiagos ir toks kiekis. Tik tada vykdomas apmokėjimas. Išimtis gali būti išankstiniai mokėjimai už medžiagų pirkimą. Gamintojai paprastai nepradeda gaminti langų be išankstinio apmokėjimo. Panašiai yra su durimis, laiptais ir kitais elementais, kurie gaminami pagal užsakymą. 

Statybos užbaigimas 

Baigus namo statybą turi būti surašomas užbaigimaktas arba tvirtinama deklaracija. Tokiam dokumentui gauti surenkami ir pateikiami su namo statyba susiję dokumentai bei atliekami reikiami bandymai (pavyzdžiui namo sandarumo matavimas). Taip pat pastatui išduodamas energinio naudingumo sertifikatas, nurodantis jo energinio naudingumo klasę. Norint atlikti šį sertifikavimą, kaįforminti statybos užbaigimą būtina turėti statyboje panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas bei sumontuotų įrenginių techninę dokumentaciją. Taip pat rekomenduojama turėti ir medžiagų bei įrangos įsigijimo dokumentus, jei eksploatacijos metu atsirastų kokių defektų ar kokybinių klausimų. Todėl pasistenkite gauti ir išsaugoti visus techninius dokumentus ar medžiagų pirkimo kvitus iš tiekėjų. 

Dažniausios klaidos, kurių reikia vengti 

„Projekto turinys nėra svarbu 

Nepakankamai įvertinus projekto dokumentacijos svarbą, atsiranda rizika, kad statybų metu būsite priversti atlikti daug pakeitimų, o kiekvienas realus pakeitimas kainuos keletą kartų brangiau nei “ant popieriaus”. 

Kalba eina ne apie projektą statybos leidimą, tačiau apie bendrinį statinio projektą, kuriame aprašyti detalūs sprendiniai bei kuriuo pagrindu ruošiama statybos sąmata. Projektavimo metu galima lengvai ir nebrangiai daryti pakeitimus. O namo statybos etape ir taip kyla daug įvairių klausimų, todėl projekto detalumas leidžia sumažinti jų kiekį bei nuosekliai vykdyti darbus. 

Rangovai 

Nepriiminėkite vienašališkai statybos rangovų pasiūlo pakeitimų ar patobulinimų  nepasitarę su projekto rengėju. Statybos įmonė gali turėti gerą reputaciją, tačiau neįsivertinę specifinių žinių, kuriuos žino projektuotojas, gali kilti problemų. Visus pakeitimus turėtų patvirtinti projekto autorius. 

„Aš pats moku 

Pasikliaukite ne tik savimi, bet atsižvelkite ir į profesionalų patarimusDar prieš gerą dešimtmetį statybos srityje dirbantys specialistai buvo “universalai”. Tačiau dabar mes turime daugybę siauresnės specializacijos specialistų, kurie gali patarti profesionaliai pasidalinti jų srities žiniomis. Žinoma, priešingai nei prieš keliolika metų, dabar turim galimybę pasiekti daug informacijos šaltinių, išklausyti statybininkų siūlymų, tačiau ir pasikonsultuoti su gamintojų atstovais, kas leidžia gauti tikslią informaciją “iš pirmų lūpų”. Tačiau, nesant užtikrintam dėl vieno ar kito dalyko – būtinai kreipkitės į profesionalus. 

Statybos biudžetas 

Jei statote naują namą ar remontuojate seną, visada nusimatykite laiką ir apsiskaičiuokite finansines galimybes. Namo statyba yra pakankamai brangus, sudėtingas ir ilgalaikis procesas. Neteisingas projekto parengimas, nesilaikymas numatyto grafiko bei visų išlaidų nenumatymas gali privesti prie problemų ar net projekto sustabdymo. Naujpastato statybai rekomenduojama numatyti bent 5% papildomą lėšų rezervą, namo rekonstrukcijai – bent 10%. 

Draudimas 

Statybos metu pastatai tampa tam tikros rizikos objektai, o ir patys statybos rangovai ar įmonės dažnai nėra pakankamai apdraustos. Draudimas yra sudėtingas dalykas, tačiau ir jam verta skirti dėmesio. Kuomet nieko neatsitinka, nepatiriama žalos – viskas gerai, bet jei yra priešingaigalima rimtai „nudegti“. Pagrindinė taisyklė yra apsidrausti nuo galimų nuostolių, kurie gali rimtai pakenkti jūsų idėjos įgyvendinimui. 

Atrodo galima parašyti storą knygą tema „Kas jūsų laukia, kai norite pasistatyti savo namą“, tačiau tai nebuvo šio straipsnio tikslas. Tikslas buvo supažindinti Jus su bendriniais namo statybos etapais bei kylančiais iššūkiais. Sėkmės!