I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Apsilankę mūsų interneto svetainėje, Jūs patikite mums savo duomenis, kuriuos tvarkome konkrečiais tikslais, bet tai visuomet darome atsakingai, siekdami užtikrinti Jūsų privatumo apsaugą. Ši Privatumo politika skirta paaiškinti, kokius duomenis renkame ir kokiu tikslu bei kokiu būdu juos naudojame.

Ši informacija Jums labai svarbi. Norime, kad perskaitytumėte šį dokumentą ir prašome Jūsų tai padaryti.

Atsižvelgiant į tai, kad ši Privatumo politika yra informacinio pobūdžio, ji Jums nesukuria jokių pareigų, tačiau yra skirta Jus informuoti apie šioje interneto svetainėje renkamų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

II. INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ

Interneto svetainėje ocieplamyzycie.pl surinktų Asmens duomenų valdytojas, 2018 m. birželio 30 d. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Nr. XIII-1426, 2018-06-30) prasme, yra „Rockwool, UAB“, registruotos buveinės adresas: A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius.
Turite teisę su mumis susisiekti, atsiųsdami mums informaciją el. pašto adresu info@gerasbustas.lt.

III. DUOMENŲ RINKIMO IR DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR APIMTIS

Visais atvejais Duomenų valdytojo tvarkomų duomenų paskirtis, apimtis ir gavėjai kyla iš:

 • Jūsų naudai mūsų atliktų veiksmų.
 • sutikimo su duomenų tvarkymu, kurio Jūsų galime prašyti kitu tikslu, nei nurodyta pirmiau.
 1. Asmens duomenų rinkimo tikslai
  Jūsų asmens duomenis renkame vienu iš toliau nurodytų tikslų:

  • siekiant pritaikyti interneto svetainės turinį prie Jūsų poreikių ir interesų. Šiuo tikslu mūsų interneto svetainėje naudojami Slapukai, kurie leidžia atpažinti naudotojo įrenginį, kad būtų galima tinkamai atvaizduoti interneto svetainę, surinkti statistinę informaciją, kuri padėtų suprasti, kaip naudotojai naudojasi interneto svetaine, bei nustatyti prisijungimui prie interneto svetainės naudojamų kompiuterio ir naršyklės duomenis.
  • sudarant sąlygas Jums susisiekti su mumis (naudojant formą), kad galėtume pateikti tinkamus atsakymus į gautas užklausas. Tuo tikslu prašome Jūsų pateikti įvairių kategorijų duomenis. Stengėmės užtikrinti, kad surinktų duomenų apimtis būtų tinkama, o visų pirma, kad būtų renkamas mažiausias tvarkymo tikslui, t.y. Jūsų poreikius patenkinančios paslaugos suteikimui, pasiekti būtinas duomenų kiekis.
 2. Kontaktinėje formoje pateikiamus tvarkomus duomenis sudaro:
  • Vardas, pavardė;
  • El. pašto adresas;
  • Įmonės pavadinimas
  • Profesija
  • Mums pateiktos Jūsų užklausos turinys
 3. Taip pat gali būti tvarkomi su mūsų interneto svetainės lankymu susiję anoniminiai duomenys (vad. registravimo žurnalai – IP adresas, domenas). Šie duomenys naudojami interneto svetainės administravimo tikslu renkamai statistinei informacijai. Jie yra apibendrinti ir anonimiški, t. y. juose nėra fizinio asmens – interneto svetainės naudotojo – tapatybę leidžiančių nustatyti duomenų, žurnalai nėra perduodami tretiesiems asmenims.
 4. Duomenų gavėjai
  Mes neperduodame asmens duomenų su „Rockwool” UAB nesusijusiems asmenimis, įmonėmis ir organizacijomis, išskyrus esant bent vienai iš šių aplinkybių:

  • Naudotojas sutiko su tokiu veiksmu – šiuo atveju su naudotojo sutikimu mes perduodame asmens duomenis su „Rockwool, UAB“ nesusijusiems asmenims, įmonėms ir organizacijoms.
  • Duomenų gavėjas yra interneto svetainės Administratorius – šiuo atveju prieiga prie interneto svetainėje surinktų Jūsų duomenų (pvz., IP adresas, vardas, pavardė, el. pašto adresas) suteikiama jos administratoriui ir techninę pagalbą teikiančios įmonės atstovams.
  • Esant teisiniam pagrindui teikiame asmens duomenis su „Rockwool” UAB nesusijusiems asmenims, įmonėms ir organizacijoms, jei mūsų įsitikinimu duomenų atskleidimas, naudojimas, išsaugojimas ar atskleidimas yra būtinas:
   • siekiant laikytis galiojančių įstatymų, reglamentų reikalavimų, vykstant teisiniams procesams ir vykdant privalomus valstybės institucijų nurodymus.
   • veikiant galiojančių Naudojimo sąlygų pagrindu, įskaitant galimų pažeidimų tyrimą;
   • siekiant nustatyti sukčiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią, taip pat spręsti kitas su sukčiavimu, saugumo ir techniniais klausimais susijusias problemas;
   • siekiant užtikrinti Duomenų valdytojo, interneto svetainės www.gerasbustas.lt naudotojų ir kitų asmenų nuosavybės teises ar saugumą, kaip įpareigoja ar leidžia galiojantys teisės aktai.
 5. Tvarkymo tikslo pakeitimas
  Nors ir nėra tikėtina, toks atvejis yra įmanomas. Galite būti tikri, kad prieš keisdami Jūsų duomenų tvarkymo tikslą, mes Jums apie tai pranešime, kad būtumėte informuoti apie savo teises ir galėtumėte jomis pasinaudoti.
IV. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Mes stengiamės apsaugoti Jus nuo neigiamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pasekmių. Šiuo tikslu stengėmės optimizuoti per interneto svetainę surinktų Jūsų duomenų tvarkymo laiką. Tuo tikslu esame patvirtinę šią duomenų tvarkymo trukmę:

 • per kontaktinę formą surinktų duomenų – 10 metų, skaičiuojant nuo jos užpildymo, kaip tvarkymo teisinio pagrindo, datos. Pasibaigus šiam laikotarpiui ir nesant naujo kito teisinio pagrindo, įpareigojančio mus tęsti tvarkymą (pvz., sutarties su Jumis pasirašymo), Jūsų duomenys bus pašalinti iš mūsų informacinių sistemų.
 • Slapukų failais išsaugotų duomenų – 10 metų, skaičiuojant nuo Jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje datos.
VI. SLAPUKAI

Slapukai („cookies“) – tai yra nedidelės apimties tekstinės informacijos failai, kurie yra išsiunčiami serverio ir išsaugomi interneto svetainės lankytojo įrenginyje (pvz., stalinio ar nešiojamojo kompiuterio standžiajame diske arba išmaniojo telefono atminties kortelėje – priklausomai nuo to, kurį įrenginį naudojate prisijungti prie mūsų interneto svetainės).
Išsamią informaciją apie slapukus ir jų išsaugojimą rasite čia: https://gerasbustas.lt/lapuku-cookies-naudojimo-politika/

VII. JŪSŲ TEISĖS

Žinotinos šios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusios Jūsų teisės:

 • Bet kuriuo metu turite teisę atšaukti savo sutikimą, ir nuo to momento remiantis suteiktu sutikimu tvarkomi asmens duomenys nebebus tvarkomi. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki sutikimo atšaukimo atlikto asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.
 • Jūs turite teisę prašyti pašalinti Jūsų asmens duomenis iš informacinių sistemų ir failų (teisė būti pamirštam). Duomenų valdytojas įgyvendins šią Jūsų teisę, išskyrus atvejus, kai Duomenų valdytojas yra teisiškai įpareigotas saugoti ir tuo pačiu metu tvarkyti duomenis, nepaisant pasinaudojimo teise būti pamirštam.
 • Jūs turite teisę gauti prieigą prie savo duomenų (prašyti gauti duomenų kopiją). Šia teise galima pasinaudoti nusiuntus prašymą el. pašto adresu office@rockwool.lt.
 • Jūs turite teisę, reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti (atnaujinti). Šia teise galima pasinaudoti nusiuntus prašymą el. pašto adresu office@rockwool.lt.
 •  Atkreipiame dėmesį, kad ryšium su Duomenų valdytojo prievole išlaikyti tam tikru tikslu tvarkomų duomenų nuoseklumą
  atnaujinus duomenis iki atnaujinimo buvę duomenys ištrinti nebus.
 • Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą, įskaitant teisę nesutikti su duomenų tvarkymu esant tam tikroms aplinkybėms. Šia teise galima pasinaudoti nusiuntus prašymą el. pašto adresu office@rockwool.lt.
  Atkreipiame dėmesį, kad nurodytą teisę Duomenų valdytojas įgyvendins tik tuo atveju, jei tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams, kurie įtvirtina Duomenų valdytojo prievolę tvarkyti duomenis.
 • Be to, Jūs turite teisę reikalauti IT sistemose laikomus duomenis perduoti nurodytam subjektui bei pateikti skundą reguliavimo institucijai dėl Duomenų valdytojo veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis.
VIII. SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Mes dedame visas pastangas siekdami apsaugoti naudotojus nuo neteisėtos prieigos prie „Rockwool, UAB“ saugomos informacijos arba jos neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Šiuo tikslu taikome šias priemones:

 • Naudojame SSL šifravimą;
 • Kontroliuojame mūsų naudojamus informacijos rinkimo, saugojimo ir tvarkymo būdus, įskaitant fizines saugumo priemones, siekdami apsaugoti sistemą nuo neteisėtos prieigos;
 • prieigą prie asmens duomenų suteikiame tik tiems savo darbuotojams, rangovams ir atstovams, kuriems ši prieiga būtina duomenų tvarkymui mūsų pavedimu.

Be to, su jais sudarytose sutartyse numatyta, kad jie privalo griežtai laikytis konfidencialumo reikalavimų, o nevykdant šio įsipareigojimo jiems gresia neigiamos pasekmės, įskaitant bendradarbiavimo nutraukimą.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bet kuriuo momentu Privatumo politika gali būti keičiama. Šioje Privatumo politikoje įtvirtintos Jūsų teisės nebus apribotos be Jūsų aiškiai išreikšto sutikimo. Visi Privatumo politikos pakeitimai bus paskelbti šioje interneto svetainėje, o apie esminius pakeitimus Jus informuosime asmeniškai (Jums naudojantis tam tikromis paslaugomis, be kita ko, nusiųsdami Jums atitinkamą el. pašto pranešimą). Be to, kad naudotojai galėtų susipažinti su ankstesnėmis šios Privatumo politikos versijomis, jos yra archyvuojamos.