Interneto svetainės naudojimo taisyklės
„gerasbustas.lt“
 1. Sąvokos
 • Interneto svetainė – www.gerasbustas.lt
 • Savininkas – interneto svetainės savininkas ROCKWOOL UAB, juridinio asmens kodas 111659362, kurio registruota buveinė yra A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius.
 • Administratorius – asmuo, administruojantis interneto svetainėje teikiamas bendrąsias paslaugas.
 • Partneris – juridinis ar fizinis asmuo, kuris sukuria bei platina Interneto svetainėje pranešimus, straipsnius ar kitą turinį (tekstai, vaizdo, garso, grafinė medžiaga) apie gaminius, paslaugas, aktualijas ir kita.
 • Savininko/Administratoriaus turinys – tekstai, vaizdo, garso, grafinė medžiaga skleidžiama šioje Interneto svetainėje, kurios autoriaus teisių turėtojas yra Savininkas.
 • Partnerio turinys – tai Partnerio sukurtas turinys (tekstai, vaizdo, garso, grafinė medžiaga) apie gaminius, paslaugas, aktualijas ir kita.
 • Taisyklės – šios Interneto svetainės naudojimo taisyklės.

 

2 [Intelektinės nuosavybės teisės]
 1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, visų pirma autorių teisės ir teisės į prekių ženklus, susijusios su bet kokiais tekstais, iliustracijomis, nuotraukomis, garsais, kitais interneto svetainėje esančiais kūriniais, yra Valdytojo nuosavybė arba jis yra įgijęs teisę juos naudoti
 2. Be bendrovės išankstinio sutikimo naudotojas neturi teisės:
 • naudoti šios interneto svetainės ar jos dalies arba joje esančių žymenų komerciniais tikslais;
 • keisti šios interneto svetainės ar jos dalies arba pildyti jos turiniu iš kitų šaltinių (pvz., spausdintinių dokumentų, tinklaraščių ar trečiųjų šalių interneto svetainių).
3 [Paslaugos]
 1. Administratorius šioje interneto svetainėje teikia šias paslaugas:
  • talpina medžiagą ir informaciją apie Bendrovę, jos paslaugas, patirtį,
  • suteikia galimybę susisiekti su Bendrove naudojant kontaktinę formą
 2. Galimybė naudotis Interneto svetainės paslaugomis yra nemokama, atsiųsti turinį jums nieko nekainuoja
 3. Administratorius pasilieka teisę apmokestinti bet kokias Interneto svetainėje teikiamas paslaugas, taip pat įsipareigoja informuoti apie pakeitimus ir gauti aiškiai išreikštą Interneto svetainės naudotojo sutikimą su šiais mokesčiais.
4 [Techninės sąlygos]
 1. Norint naudotis Interneto svetaine, turi būti tenkinami šie techniniai reikalavimai:
  • kompiuteris su prieiga prie interneto;
  • įprastinė interneto naršyklė su slapukų išsaugojimo funkcija;
  • el. pašto paskyra – kai el. pašto adresas būtinas naudojantis tam tikromis paslaugomis
 2. Administratorius pasilieka teisę laikinai sustabdyti paslaugų teikimą Interneto svetainės modernizavimo ar atnaujinimo laikotarpiui arba komunikacijos sistemos, kurios pagrindu veikia ši Interneto svetainė, išsaugojimo darbų laikotarpiui.
 3. Administratorius neatsako už paslaugų teikimo pertrūkius dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.
5 [Skundai ir atsakomybė]
 1. Administratorius dės visas pastangas, kad užtikrintų tinkamą Interneto svetainės veikimą ir teiks pagalbą sprendžiant su jos veikimu susijusias problemas.
 2. Visi su Interneto svetainės veikimu susiję skundai turi būti:
  • parašyti raštu, nurodant vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, Naudotojo adresą korespondencijai ir skundo motyvus;
  • nusiųsti registruotu laišku Administratoriaus adresu.
 3. Administratorius išnagrinės gautus skundus per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.
 4. Administratorius neatsako už Interneto svetainės lankytojų pateiktos informacijos ir nuomonių turinį.
 5. Administratorius neprisiima atsakomybės už visos Interneto svetainėje esančios medžiagos ir informacijos vertingumą, tinkamumą, išsamumą, išbaigtumą, originalumą ar naudingumą.
6 [Informacijos teikimas]

Šios interneto svetainės naudotojo atliekamas informacijos, visų pirma asmens duomenų ir pranešimo turinio, pateikimas prilyginamas sutikimui juos naudoti konkretiems Duomenų valdytojo poreikiams, nurodytiems ten, kur yra renkama ši informacija.

7 [Asmens duomenys]
 1. Iš tam tikromis šioje interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis besinaudojančių naudotojų Valdytojas renka (pvz., per straipsnio įkėlimo formą) šiuos duomenis:
  1. vardas, pavardė,
  2. el. pašto adresas
  3. įmonė
  4. pareigos
  5. mums pateikiamos užklausos turinys (įskaitant vizualizacijas);
 2. Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis besinaudojantį naudotoją visuomet raginame susipažinti su duomenų rinkimo tikslu ir Privatumo politika, paskelbta adresu https://gerasbustas.lt/privatumo-ir-asmens-duomenu-apsaugos-politika/. Visais atvejais kai šiomis paslaugomis besinaudojančio naudotojo prašome patvirtinti, kad jis perskaitė Privatumo politiką, langelyje pažymint varnele, šis patvirtinimas prilyginamas sutikimu su Privatumo politikos nuostatomis dėl Duomenų valdytojo įsipareigojimo informuoti asmenį, kurio duomenys tvarkomi. Aiškiai neišreiškęs minėto sutikimo naudotojas negalės naudotis nurodytomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
8 [Baigiamosios nuostatos]
 1. Taisyklėse neaptartiems klausimams taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų, būtent 2004 m. balandžio 15 d. Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo bei Civilinio kodekso, nuostatos.
 2. Administratorius yra įgaliotas spręsti su paslaugų teikimu susijusius ginčus.
 3. Administratorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Taisykles, apie pakeitimą informuodamas Interneto svetainės lankytojus.
 4. Susipažinti su Taisyklėmis galima Interneto svetainėje, o su jų spausdintiniu variantu – Administratoriaus buveinėje.
 5. Šiam teisiniam dokumentui bei naudojimuisi Interneto svetaine taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9 [Kontaktinė informacija]

Jei turite klausimų ar skundų dėl šios interneto svetainės, prašome kreiptis į mus el. pašto adresu office@rockwool.lt.